устранение коллизий

Аналіз практыкі разгляду КС РБ зваротаў аб ліквідацыі ў нарматыўных прававых актах прабелаў, выключэнні калізій і прававой недакладнасці (накіраваны ў КС і ВС, АП, Саўмін, Парламент, НЦЗПД) 23.05.18

17 красавіка 2014 года ўступіў у сілу Закон «Аб канстытуцыйным судаводстве» (замяніў Закон «Аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублiкi Беларусь»). Ён замацаваў за Канстытуцыйным Судом новую кампетэнцыю па разглядзе спраў аб ліквідацыі недахопаў у нарматыўных прававых актах, выключэнні ў іх калізій і прававой недакладнасці. Права звяртацца ў Канстытуцыйны Суд па гэтай катэгорыі спраў упершыню атрымалі суб'екты, не названыя ў ч. 4 арт. 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: дзяржаўныя органы, iншыя арганiзацыi, а таксама грамадзяне і індывідуальныя прадпрымальнікі (ч. 1 арт. 158 Закона).
bel

Анализ практики рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь обращений об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности (направлен в КС, ВС, АП, Совмин, Парламент, НЦЗПИ) 23.05.18

17 апреля 2014 года вступил в силу Закон «О конституционном судопроизводстве» (заменил действовавший Закон «О Конституционном Суде Республики Беларусь»). Он закрепил за Конституционным Судом новую компетенцию по рассмотрению дел об устранении пробелов в нормативных правовых актах, исключении в них коллизий и правовой неопределенности. Право обращаться в Конституционный Суд по этой категории дел впервые получили субъекты, не указанные в ч. 4 ст.

рус

Обращение в Конституционный суд в деле преследования журналистов

31.01.2018

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет" и ОО "Белорусская ассоциация журналистов" направили совместное обращение в Конституционный суд Беларуси с просьбой высказаться относительно правовой неопределенности, в результате которой журналистов привлекают к ответственности по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях.

рус

Зварот у Канстытуцыйны суд у справе пераследу журналістаў

31.01.2018

РПГА “Беларускі Хельсінкскі камітэт” і ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў”  накіравалі сумесны зварот у Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай выказацца адносна прававой нявызначанасці, у выніку якой журналістаў прыцягваюць да адказнасці па артыкуле 22.9 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях.

У звароце падрабязна апісваюцца сітуацыі, калі беларускія суды накладаюць штрафы па артыкуле 22.9 КаАП (“Парушэнне заканадаўства аб СМІ”) на фізічных асобаў за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі.

bel

Changes to code of criminal procedure. criminal cases witness's right to counsel will be maintained

20.04.2017

The Code of Criminal Procedure will be elaborated with an article which maintaines witness's right to counsel. Now this right is maintained only in the Constitution of Belarus and is being ignored often.

In spring 2015 Belarusian Helsinki Committee appealed (text in Russian) to The Constitutional Court to eliminate a legal gap and enshrine the criminal cases witness’s right to counsel in the law of Belarus.

eng

Папраўкі ў КПК. Замацуюць права сведкі па крымінальных справах карыстацца паслугамі адваката

19.04.2017
КПК дапоўняць артыкулам, па якім кожны сведка зможа мець права на юрыдычную дапамогу. Зараз гэта права замацавана толькі ў Канстытуцыі і яго часта ігнаруюць.
 
Вясной 2015 года Беларускі Хельсінкскі Камітэт звярнуўся ў Канстытуцыйны суд з пытаннем аб неабходнасці ліквідацыі прававога прабелу і замацавання ў заканадаўстве краіны права грамадзян, якія выступаюць сведкамі ў крымінальным працэсе, на юрыдычную дапамогу.
 
bel

Разгляд у Канстытуцыйным Судзе зваротаў грамадзян, ІП і арганізацый, у якіх ставяцца праблемы наяўнасці ў НПА калізій, прабелаў і прававой недакладнасці. Дапаможнік

Новая працэдура, прадугледжаная ў Законе "Аб канстытуцыйным судаводстве", дазваляе разглядаць у Канстытуцыйным Судзе звароты грамадзян, ІП і арганізацый, у якіх ставяцца праблемы наяўнасці ў нарматыўных прававых актах калізій, прабелаў і прававой недакладнасці. Мы падрыхтавалі практычны дапаможнік, што дапамагае разабрацца ў нюансах гэтай працэдуры

bel

Рассмотрение в Конституционном Суде обращений граждан, ИП и организаций, в которых ставятся проблемы наличия в НПА коллизий, пробелов и правовой неопределенности. Пособие

Новая процедура, предусмотренная в Законе "О конституционном судопроизводстве", позволяет рассматривать в Конституционном Суде обращения граждан, ИП и организаций, в которых ставятся проблемы наличия в нормативных правовых актах коллизий, пробелов и правовой неопределенности. Мы подготовили практическое пособие, которое помогает разобраться в нюансах этой процедуры. 

 
рус
Subscribe to RSS - устранение коллизий