коллизия

Белорусский Хельсинкский Комитет направил анализ доступности конституционного правосудия для граждан заинтересованным органам

24.05.2018

Анализ был направлен в Конституционный и Верховный Суды, Администрацию Президента, Совет Министров, Парламент и Национальный центр законодательства и правовых исследований.

рус

Аналіз практыкі разгляду КС РБ зваротаў аб ліквідацыі ў нарматыўных прававых актах прабелаў, выключэнні калізій і прававой недакладнасці (накіраваны ў КС і ВС, АП, Саўмін, Парламент, НЦЗПД) 23.05.18

17 красавіка 2014 года ўступіў у сілу Закон «Аб канстытуцыйным судаводстве» (замяніў Закон «Аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублiкi Беларусь»). Ён замацаваў за Канстытуцыйным Судом новую кампетэнцыю па разглядзе спраў аб ліквідацыі недахопаў у нарматыўных прававых актах, выключэнні ў іх калізій і прававой недакладнасці. Права звяртацца ў Канстытуцыйны Суд па гэтай катэгорыі спраў упершыню атрымалі суб'екты, не названыя ў ч. 4 арт. 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: дзяржаўныя органы, iншыя арганiзацыi, а таксама грамадзяне і індывідуальныя прадпрымальнікі (ч. 1 арт. 158 Закона).
bel

Анализ практики рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь обращений об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности (направлен в КС, ВС, АП, Совмин, Парламент, НЦЗПИ) 23.05.18

17 апреля 2014 года вступил в силу Закон «О конституционном судопроизводстве» (заменил действовавший Закон «О Конституционном Суде Республики Беларусь»). Он закрепил за Конституционным Судом новую компетенцию по рассмотрению дел об устранении пробелов в нормативных правовых актах, исключении в них коллизий и правовой неопределенности. Право обращаться в Конституционный Суд по этой категории дел впервые получили субъекты, не указанные в ч. 4 ст.

рус

Обращение в Конституционный суд в деле преследования журналистов

31.01.2018

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет" и ОО "Белорусская ассоциация журналистов" направили совместное обращение в Конституционный суд Беларуси с просьбой высказаться относительно правовой неопределенности, в результате которой журналистов привлекают к ответственности по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях.

рус

Зварот у Канстытуцыйны суд у справе пераследу журналістаў

31.01.2018

РПГА “Беларускі Хельсінкскі камітэт” і ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў”  накіравалі сумесны зварот у Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай выказацца адносна прававой нявызначанасці, у выніку якой журналістаў прыцягваюць да адказнасці па артыкуле 22.9 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях.

У звароце падрабязна апісваюцца сітуацыі, калі беларускія суды накладаюць штрафы па артыкуле 22.9 КаАП (“Парушэнне заканадаўства аб СМІ”) на фізічных асобаў за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі.

bel

Папраўкі ў КПК. Замацуюць права сведкі па крымінальных справах карыстацца паслугамі адваката

19.04.2017
КПК дапоўняць артыкулам, па якім кожны сведка зможа мець права на юрыдычную дапамогу. Зараз гэта права замацавана толькі ў Канстытуцыі і яго часта ігнаруюць.
 
Вясной 2015 года Беларускі Хельсінкскі Камітэт звярнуўся ў Канстытуцыйны суд з пытаннем аб неабходнасці ліквідацыі прававога прабелу і замацавання ў заканадаўстве краіны права грамадзян, якія выступаюць сведкамі ў крымінальным працэсе, на юрыдычную дапамогу.
 
bel

Разгляд у Канстытуцыйным Судзе зваротаў грамадзян, ІП і арганізацый, у якіх ставяцца праблемы наяўнасці ў НПА калізій, прабелаў і прававой недакладнасці. Дапаможнік

Новая працэдура, прадугледжаная ў Законе "Аб канстытуцыйным судаводстве", дазваляе разглядаць у Канстытуцыйным Судзе звароты грамадзян, ІП і арганізацый, у якіх ставяцца праблемы наяўнасці ў нарматыўных прававых актах калізій, прабелаў і прававой недакладнасці. Мы падрыхтавалі практычны дапаможнік, што дапамагае разабрацца ў нюансах гэтай працэдуры

bel

Рассмотрение в Конституционном Суде обращений граждан, ИП и организаций, в которых ставятся проблемы наличия в НПА коллизий, пробелов и правовой неопределенности. Пособие

Новая процедура, предусмотренная в Законе "О конституционном судопроизводстве", позволяет рассматривать в Конституционном Суде обращения граждан, ИП и организаций, в которых ставятся проблемы наличия в нормативных правовых актах коллизий, пробелов и правовой неопределенности. Мы подготовили практическое пособие, которое помогает разобраться в нюансах этой процедуры. 

 
рус
Subscribe to RSS - коллизия